KVK Hukuku

Mevzuatta belirtilen yükümlülükler tüm veri sorumluları için emredici nitelikte olduğundan veri sorumlularının mevzuata uygun bir ….

İş Hukuku

Tüm bu hususlara ek olarak işverenin işçisine gününde ödemediği ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanmaktadır