Tazminat Hukuku

 1. Maddi tazminat davaları
 2. Manevi tazminat davaları

Maddi Tazminat Davaları

Manevi Tazminat Davaları

Tazminat Hukuku Ceza Mıdır?

Tazminat Ödeme Türleri Nelerdir?

Maddi Tazminat

 • Kaza ve Zararlar: Trafik kazaları, iş kazaları veya mülk hasarları sonucu oluşan maddi zararların karşılanması.
 • İş Kaybı: İşverenin haksız yere işten çıkardığı çalışanın uğradığı maddi kaybın giderilmesi.
 • Sağlık Giderleri: Kazalar sonucu ortaya çıkan sağlık giderleri ve tedavi masraflarının karşılanması.

Manevi Tazminat

 • Acı ve Sıkıntı: Kişinin uğradığı acı, ızdırap ve yaşam kalitesindeki düşüşün maddi bir karşılığı olarak ödenen tazminat.
 • İtibar Zararı: Kişinin itibarına yönelik zararlar sonucu yaşadığı manevi kayıpların giderilmesi.
 • Kişilik Haklarının İhlali: Kişilik haklarının ihlal edilmesi sonucu uğranılan manevi zararların karşılanması.

Cezai Tazminat

 • Kötü Niyetli Davranışlar: Zarar verenin kötü niyetle hareket ettiği durumlarda ödenen tazminat.

İşçi Tazminatı

 • İş Kazaları: İş yerinde meydana gelen kazalar sonucu işçilere ödenen tazminat.
 • Meslek Hastalıkları: İşin yapılması sırasında ortaya çıkan hastalıklar nedeniyle çalışanlara ödenen tazminat.

Sözleşmeye Dayalı Tazminat

Sözleşme şartlarının ihlal edilmesi durumunda, zarar gören tarafın uğradığı kayıpların karşılanması amacıyla ödenir.

 • Sözleşmenin İhlali: Tarafların sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu uğranılan zararların giderilmesi.
 • Garanti İhlali: Ürün veya hizmetlerin garanti şartlarına uyulmaması durumunda ödenen tazminat.