Aile ve Miras Hukuku

Miras Hukuku Nedir?

 • Mirasın tespit edilmesi: Hangi varlıkların ve borçların miras kapsamında olduğunun belirlemesidir. Varlıklar, yükümlülükler ve haklar; mirasın içerisinde yer alan öğelerdir.
 • Mirasçıların belirlenmesi: Mirası alacak olan kişilerin belirlenmesi ve akabinde miras paylarının mirasçılara tayin edilmesidir.
 • Miras sözleşmeleri: Mirasın nasıl dağıtılacağının belirlendiği veya mirasın nasıl değiştirileceğinin belirtildiği sözleşmelerdir.
 • Miras yükümlülükleri: Mirasçılar tarafından mirasın dağıtılması sırasında yerine getirmesi gerekli olan yükümlülüklerini anlatır.
 • Miras çekişmeleri: Mirasın dağıtılması sırasında mirasçılar arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümüdür.
 • Geçersiz miras: Mirasın geçersiz olduğu durumların tanımlanması için kullanılır.

Kaç Çeşit Mirasçı Vardır?

Sağ Kalan Eşin Miras Payı Nedir?

 • 1. Zümre ile mirası paylaşması durumunda; mirasın 4’te 1’idir.
 • 2. Zümre ile mirası paylaşması durumunda; mirasın 2’de 1’dir.
 • 3. Zümre ile mirası paylaşması durumunda; mirasın 4’de 3’üdür.

Saklı Paylı Mirasçılar Nelerdir?

Tenkis Davası Nedir?

Vesayetname Çeşitleri Nelerdir?

 • El yazısı ile yazılmış olan vasiyetname,
 • Resmiyete bağlanmış olan vasiyetname,
 • Sözlü vasiyetname, türünden vasiyetnameler vardır.

Aile Hukuku Nedir?

Velayet Davası Nedir?

Aile Ve Miras Hukuku Mecellede Yer Alır Mı?

Sonuç