Ceza Hukuku

CEZA HUKUKU NEDİR?
CEZA HUKUKUNUN AMACI NEDİR?
CEZA HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ
MADDİ CEZA HUKUKU NEDİR?
CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER NEDİR?
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU NEDİR?
CEZA HUKUKU İLKELERİ NEDİR?

Ceza hukukunun genel kabul görmüş ilkeleri şunlardır:

  1. Kabahat ve cezada kanunilik ilkesi
  2. İdarenin düzenleyici işlemleriyle kabahat ve ceza konulamaması,
  3. Kabahat tanımlarının açık olması (belirlilik ilkesi),
  4. Örf ve adetle kabahat ve ceza konulamaması,
  5. Kıyas yasağı,
  6. Ceza kanunlarının geçmişe yürütülmesi yasağı.
Suçta ve cezada kanunilik ilkesi
Kıyas yasağı