KVK Hukuku

1.  Aydınlatma Yükümlülüğü

2. Mevzuat ve Kurul Kararları Gereği Hazırlanması Zorunlu Olan Diğer BelgelerinHazırlanması

3.  Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler

 1. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 2. Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 3. Kişisel verilerin muhafazasını sağlamakla yükümlüdür.
 1. Yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli özeni göstermesi,
 2. Farkındalığı arttırmak için personeline düzenli eğitimler vermesi,
 3. Kullanılan sistemlerde eczane personelinin yetkilerini doğru bir şekilde ve gerekli olan süre boyunca tanımlaması,
 1. Hasta verilerinin lokale indirilmesini sağlayan programların tercih edilmesi ve veri muhafazasında gerekli tedbirleri alması gerekmektedir.

4.  Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararlarının Yerine Getirilmesi

5.  Veri İşleme Faaliyetlerinin Genel İlkelere Uygun Olarak Gerçekleştirilmesi

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 1. Mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

6.  İlgili Kişilerin Başvurularının Cevaplanması Yükümlülüğü

 1. Veri sorumlusunun başvuruyu reddetmesi halinde, ret tarihinden itibaren 30 gün içinde,
 2. Veri sorumlusunun cevabını yetersiz bulması halinde, cevap tarihinden itibaren 30 gün içinde,
 3. Veri sorumlusunun başvuruya cevap vermemesi halinde ise başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde Kurula şikayette bulunabilir.

7.  VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü

 1. İDARİ PARA CEZASI
 2. HAPİS CEZASI
 3. TAZMİNAT
 1. Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle,
 2. Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, İşlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.