İcra ve İflas Hukuku

 • Cüzi İcra ile;
  • İlamlı icra
  • İlamsız icra
   • Genel haciz yolu ile takip
   • Abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin takip
   • Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip
   • Kiralanan taşınmazların tahliyesi yolu ile takip
 • Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takip ile cüzi icradan bahsedilir.
 • Külli icra ile; borçlunun karşısında bütün alacaklıları yer alır ve söz konusu takibin konusunu borçlunun bütün malvarlığı oluşturur. Bu takip yoluna tüm borçlular için başvurulmamakta, yalnızca iflasa tabi borçlular için başvurulabilmektedir.
 • Tasarruf İlkesi,
 • Taraflarca Getirilme İlkesi.
 • Takibin İcra Organlarınca Yürütülme İlkesi,
 • Doğrudanlık İlkesi,
 • Takip Ekonomisi İlkesi,
 • Alenilik İlkesi,
 • Yazılılık-Sözlülük İlkesi,
 • Kanunilik İlkesi,
 • Paraya Çevirme İlkesi,
 • Cebri İcra Yollarının Sınırlı ve Belirli Olması İlkesi,
 • Cebri İcra Tedbirlerinin Sınırlı ve Belirli Olması İlkesi,
 • Şekle Sıkı Bağlılık İlkesi’dir.