Faaliyetlerimiz

Ailenizin ve Sizin Avukatınız

Sizinde Avukatlık hizmetlerine ihtiyacınız varsa bize bu form üzerinden mesajınızı iletebilirsiniz. Her türlü Danışmanlık ve Avutkatlık Hizmeti İçin Size Bir Telefon Kadar Uzağız.

İşimizi şeffaf bir şekilde yürütürüz. Temsil ettiğimiz kurum ya da şahıslara, hukuki problemleri ile ilgili öngördüğümüz bütün sonuçlar konusunda her aşamada şeffaf bir biçimde bilgilendirme ve raporlama yaparız

Ne Konuda Uzmanız ?

Faaliyet Alanlarımız

Ticaret Hukuku

_____________
Şirketler hukuku, ticaret hukuku bünyesinde yer alan ve ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devredilmesi, tip değiştirmesi...

Ticaret Hukuku

Türk Hukuk sisteminin özellikle şirketleri etkileyen iki önemli kanunu olan Ticaret ve Borçlar Kanunu’ndaki değişiklikler işletmelerin mevcut sözleşmelerini gözden geçirmelerini ve yeni düzenlemeleri sözleşmelere uygulamasını gerektirmiştir

Sigorta Hukuku

_____________
Sigortacı ve sigortalı arasındaki hukuki ilişkiyi ve sigortacılıkla uğraşan şirketlerin çalışmalarını düzenleyen hukuk kurallarının bütününe...

Sigorta Hukuku

Sigorta hukukundan doğan uyuşmazlıklara sigorta hukuku davası adı verilmektedir. Sigortacı ile sigortalı veya zarar gören ile sigortacı arasındaki uyuşmazlıklar sigorta hukuku davasının konusunu oluşturmaktadır.

Tazminat Hukuku

_____________
azminat kişinin, kurumun, kuruluşun vb. bir başka kurum, kuruluş, şahıs tarafından maddi veya manevi zarara uğratılması sebebiyle ...

Tazminat Hukuku

Aile Hukuku

_____________
edeni Kanun öncesinde Mecelle’de düzenlenmiş olan bu iki hukuk dalı, insan ihtiyacından ve insanlar arasındaki görüş ayrılıklarından ...

Aile ve Miras Hukuku

Medeni Kanun öncesinde Mecelle’de düzenlenmiş olan bu iki hukuk dalı, insan ihtiyacından ve insanlar arasındaki görüş ayrılıklarından doğmuştur ve düzenlenmesi diğer hukuk dallarına göre nispeten daha önce olmuştur.

İş Hukuku

_____________
Bir işveren nezdinde çalışanlar olduğu kadar kendi adına vergi açılışı bulunan ve kendi nam ve hesabına çalışanlar da bulunmaktadır...

İş Hukuku

Her türlü çalışma biçiminde de sigorta bildiriminin yapılması ve buna ilişkin vergilerin ödenmesi gerekmekte olup uygulamada en çok bu hususlarda sorun yaşanmakta ve kişiler aleyhine cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.

İcra ve İflas Hukuku

_____________
Devletin kişilerin kendiliğinden hak almayı yasaklaması ve hukuk devleti olmanın gereği olarak kişilerin devletten haklarının korunmasını...

İcra ve İfla Hukuku

Cebr-i icra hukuku/takip hukuku isimlerini de almakta olup maddi hukuktan kaynaklanan taleplerin devletin gücü ile fiilen yerine getirilmesini sağlayan karma nitelikte bir hukuk dalıdır.