Hukuki Avukatlık Hizmeti
Tüm Hukuki Süreçte Sizlerle Beraberiz

BIRTEK KIŞIYE YAPILAN BIR HAKSIZLIK, BÜTÜN TOPLUMA YAPILAN BIR TEHDITTIR
“Vatanını En Çok Seven , Görevini En İyi Yapandır”
M. Kemal Atatürk

Ailenizin Avukatı Kimdir?

M. Caner Yener

Mustafa Caner YENER 28.08.1987 Sinop Boyabat doğumlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Eğitim Hayatı Lise: Çankırı Öğretmen Lisesi ve ardından Doğuş Üniversitesi’nden mezun oldu. Stajını tamamladıktan sonra Sinop Avukat Barosu’ndaki faaliyetlerine başladı.

Çabalarımız. Müvekkillerimizin ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları zorlukları tarafımıza sunulan bilgi çerçevesinde tam olarak anlamaya çalışır ve tüm çabamızla bunları çözmeye çalışırız. Bunları yaparken temel ilkemiz “imkânsız yoktur” dur; ancak bunu amaca ulaşan her yolun meşru olduğu anlamında değil, mevcut koşullarda lehimize olan sonuca inatçılık ve ısrarla ulaşma çabası anlamında algılarız.

  Uzman Avukat

Uzmanlık alanları

Hizmet Alanlarımız

Sorun yaşadığımızda, bu sorunları çözmemizin en güçlü aracı hukuk ve yasa kurallarıdır. Çünkü, ihlal edilen hakkımız bir mahkeme kararı ile korunduğu vakit, bu karar tüm şahıslar ve kamu kurumları için dahi bağlayıcı olacaktır. Büromuzca başlıca özel hukuk ve ceza hukuku alanında sunduğumuz hizmetlerimizle, müvekkillerimizi yasal haklarına dair bilgilendirerek, her türlü haklarının korunması için tüm yasal süreçler işletilmektedir.

Ticaret Hukuku

_____________
Şirketler hukuku, ticaret hukuku bünyesinde yer alan ve ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devredilmesi, tip değiştirmesi...

Ticaret Hukuku

Türk Hukuk sisteminin özellikle şirketleri etkileyen iki önemli kanunu olan Ticaret ve Borçlar Kanunu’ndaki değişiklikler işletmelerin mevcut sözleşmelerini gözden geçirmelerini ve yeni düzenlemeleri sözleşmelere uygulamasını gerektirmiştir

Sigorta Hukuku

_____________
Sigortacı ve sigortalı arasındaki hukuki ilişkiyi ve sigortacılıkla uğraşan şirketlerin çalışmalarını düzenleyen hukuk kurallarının bütününe...

Sigorta Hukuku

Sigorta hukukundan doğan uyuşmazlıklara sigorta hukuku davası adı verilmektedir. Sigortacı ile sigortalı veya zarar gören ile sigortacı arasındaki uyuşmazlıklar sigorta hukuku davasının konusunu oluşturmaktadır.

Tazminat Hukuku

_____________
azminat kişinin, kurumun, kuruluşun vb. bir başka kurum, kuruluş, şahıs tarafından maddi veya manevi zarara uğratılması sebebiyle ...

Tazminat Hukuku

Ceza Hukuku

_____________
Esasen haksızlık teşkil eden insan davranışlarından hangilerinin kabahat olarak tanımlanması icap ettiğini, bu davranışların...

Ceza Hukuku

 Devlet bu görevini koyduğu hukuk kuralları vasıtasıyla yerine getirir.Tüm hukuk kurallarının amacı, insanoğlu arasındaki ilişkileri düzenlemek ve böylece toplumun sulh ve seviye içinde yaşamasını sağlamaktır.

Gayrimenkul Hukuku

_____________
Arsa, arazi, apartman, konut, arsa gibi taşınmaz olarak nitelendirilen yapılar hakkında her türlü düzenlemelerin bulunduğu...

Gayrimenkul Hukuku

İmar Hukuku başta 3194 sayılı İmar Kanunu olmak üzere ve birçok özel Kanunu ve yönetmelikleri bünyesinde barındırmaktadır.

İcra Hukuku

_____________
Devletin kişilerin kendiliğinden hak almayı yasaklaması ve hukuk devleti olmanın gereği olarak kişilerin devletten ....

İcra Hukuku

Aile Hukuku

_____________
edeni Kanun öncesinde Mecelle’de düzenlenmiş olan bu iki hukuk dalı, insan ihtiyacından ve insanlar arasındaki görüş ayrılıklarından ...

Aile ve Miras Hukuku

Medeni Kanun öncesinde Mecelle’de düzenlenmiş olan bu iki hukuk dalı, insan ihtiyacından ve insanlar arasındaki görüş ayrılıklarından doğmuştur ve düzenlenmesi diğer hukuk dallarına göre nispeten daha önce olmuştur.

İş Hukuku

_____________
Bir işveren nezdinde çalışanlar olduğu kadar kendi adına vergi açılışı bulunan ve kendi nam ve hesabına çalışanlar da bulunmaktadır...

İş Hukuku

Her türlü çalışma biçiminde de sigorta bildiriminin yapılması ve buna ilişkin vergilerin ödenmesi gerekmekte olup uygulamada en çok bu hususlarda sorun yaşanmakta ve kişiler aleyhine cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.

Profesyonel Avukat Ekibi

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Avukatların, kendilerine tevdi edilen veya gerek avukatlık görevi, gerekse, Türkiye Barolar Birliği ve baro organlarındaki görevleri dolayısıyla öğrendikleri hususları açığa vurmaları yasaktır

Hukuki Davalar Alanında 10 Yıllık Tecrübe

M. Caner Yener Avukatınız olarak sağlamakta olduğumuz “Danışmanlık” hizmeti ile hukuki ilişkinin temellerini doğru atarak ve müvekkil menfaatini ve hakları korumaya yönelerek ileride karşılaşılabilecek sorunları daha baştan önleyici düzenlemelerle sağlayabilmeyi hedeflemekteyiz.

0 +
İş Müttefiki
0 +
Tamamlanan Davalar
0
Devam Eden Davalar

Neden Bizi Seçmelisiniz?

Müvekkillerimizin tercih etmelerinin temel nedeni, sadece profesyonelliğimiz, uzmanlığımız, kalitemiz ve tecrübemiz değil; aynı zamanda avukatlık hizmetlerini sunarken titizlikle uyguladığımız dürüstlük, güvenilirlik ve adalet gibi temel değerlerimizdir.  Müvekkillerimizin sorunlarını kendi sorunlarımız gibi benimseriz. Bireysel ve ticari yaşamla ilgili gizlilik ilkelerine büyük önem veririz..

Alanında uzman avukat kadromuz, karmaşık hukuki konuları anlamak ve çözüme kavuşturmak konusunda size güvence sağlar.

Uzun yıllara dayanan deneyimimiz, yüksek kalitede hizmet sunmamızı sağlar. Her dava veya danışmanlık ihtiyacınıza özel çözümler sunuyoruz.

 İlkelerimiz arasında dürüstlük ve güvenilirlik birinci sırada yer almaktadır. Size her adımda net ve açık iletişim sağlayarak güven oluştururuz.

 Adalet, işimizin merkezinde yer alır. Hakkaniyeti ve etik değerleri her zaman gözetir, müvekkiller haklarını hukuki olarak sonuna kadar savunuruz.

Çalışma Saatleri

Pazartesi 09:00 - 18:30
Salı 09:00 - 18:30
Çarşamba 09:00 - 18:30
Perşembe 09:00 - 18:30
Cuma 09:00 - 18:30
Cumartesi 10:00 - 18:30
Pazar KAPALI

Şirket Avukatına İhiyacım Var

şirketin kuruluş aşamasında, şirketin sermayesinin arttırılması vb. Ticaret Hukuku'ndan kaynaklanan ve şirketleri ilgilendiren konuları kapsayan hukuki danışmanlık hizmetidir

Uzman Avukata İhtiyacım Var

Hukuk, toplumların yaşamında önemli bir yere sahiptir. Kişilerin haklarını korumak, adaleti sağlamak ve düzeni korumak için hukuk sistemine ihtiyaç duyulmaktadır

Dava Savunma Süreçleri

Yeni Makalelerim